पुष्प विपणन समिति, आई ऍफ़ सी गाज़ीपुर, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Flower Marketing Committee, IFC Ghazipur, Delhi
Govt. of NCT of Delhi

WHOLESALER

Firm Name Licence No Shop No Contact No
M/S Indian Flowers A-2 C-1
M/S Raju Flowers A-4 C-2
M/S Akash Florist A-7
M/S Atma Flowers A-8 C-4
M/S Adesh Flowers A-9 C-5
M/S K.C.Florist A-10 C-6
M/S Umesh Florist A-11 C-7
M/S Priya Flowers A-12 C-8
M/S Kohli Flowers A-15 C-9
M/S Yadav Florist A-16 C-10
M/S L.B.Florist A-17 C-11
M/S Sonu Flowers A-18 C-12
M/S Ram Lakhan Flowers A-19 C-13
M/S Niharika Flowers A-20 C-14
M/S Nagashwar Florist A-21 C-15
M/S Vinod Flowers A-22 C-16
M/S Bablu Flowers A-23 C-17
M/S Ramshankar Flowers A-24 C-18
M/S Ram Sahay Florist A-25 C-19
M/S Chhote Flowers A-26 C-20
M/S Ajay Florist A-27 C-21 9044170895
M/S Sanjay Florist A-28 C-22
M/S Prince Florist A-29 C-23
M/S Rajpoot Florist A-30 C-24
M/S Achhey Lal Florist A-31 C-25
M/S Raj poot Florist A-32 C-26
M/S Gaya Florist A-33 C-27
M/S Jiyana Florist A-34 C-28
M/S Banckay Florist A-35 C-29
M/S Ganesh Flowers A-36 C-30
M/S H.P.Flora A-37 C-31
M/S Ganpati Flowers A-38 C-32
M/S Tej Bahadur Yadav A-39 C-33
M/S. Rambir Flowers A-40 C-34
M/S. Ramkishan Flower A-41 C-35
M/S Sandeep Florist A-42 C-36
M/S. Harish Flower A-43 C-37
M/S. Asis Flowers A-44 C-38
M/S Ram Naresh Florist A-45 C-39
M/S Ram Kirpal Florist A-46 C-40
M/S Flower Destination A-47 C-41
M/S Prem Florist A-48 C-42
M/S. Hira Flowers A-49 C-43
M/S. Shiv Florist A-50 C-44
M/S Puran Flowers A-51 C-45
M/S Rathore Flowers A-52 C-46
M/S. Tarun Flowers A-53 C-47
M/S Nakul Flowers A-54 C-48
M/S Rajiv Flowers A-55 C-49
M/S. Joshi Florist A-56 C-50
M/s. Arya Florist. A-57 C-51
M/s. Khurana Flowers. A-58 C-52
M/s. AVS Florist. A-59 C-53
M/s. Vidhya Florist. A-60 C-54
M/s.Ayodhya Flower. A-61 C-55
M/s. Amit Flowers A-62 C-56
M/s.Natural Flowers A-63 C-57
M/s.Shailesh Flowers A-64 C-58
M/s.Onkar Flowers A-65 C-59
M/s. Ganesh Flowers A-66 C-60
M/s. Thakur Flower A-67 C-61
M/s.Aakash Flora A-68 C-62
M/s.Captain Flowers A-69 C-63
M/s.D.N. Flowers A-70 C-64
M/s. Flora Venture A-71 C-65
M/s. Hemant Florist A-72 C-66
M/s. L.K. Florist. A-73 C-67
M/s. Mukesh Flowers A-74 C-68
M/s. Naveen Florist. A-75 C-69
M/s. Ravi Florist. A-76 C-70
M/s. Raj Flowers A-77 C-71
M/s. Shaheen Florist A-78 C-72 09873321877
M/s. Sidhhant Florist A-79 C-73
M/s.Suraj Flowers A-80 C74
M/s. Tapan Florist A-81 C-75
M/s. Tiwari Florist A-82 C-76
M/s.Sandeep Flowers A-84 C-78
M/s. Sewak florist A-85 C-79
M/s. S.P. Flowers A-86 C-80
M/s. Tapan Flowers. A-87 C-81
M/s. Laxman Florist. A-88 C-82
M/s. Maurya Florist. A-89 C-83
M/s. Apurva Florist A-90 C-84
M/s. Sikander Flowers A-91 C-85
M/s. J.R. Flowers. A-92 C-86
M/s. Veena Florist A-93 C-87
M/s. Eadhan Flora A-94 C-88
M/s. Bawa Flowers A-95 C-89
M/s. Sugandh Flowers A-96 C-90
M/s.Mohan Flowers A-97 C-91
M/s. Pankaj Florist A-98 C-92
M/s. P.K. Florist. A-99 C-93
M/s. Laxman Flowers A-100 C-94
M/s. P.R. Florist. A-101 C-95
M/s. Kaka Florist. A-102 C-96
M/s. Jui Flowers A-103 C-97
M/s. Pant Florist. A-104 C-98
M/s. Hemraj Florist. A-105 C-99
M/s. Nand Kishore florist A-106 C-100
M/s. Atma Flowers. A-107 C-101
M/s. Jyoti Flowers A-108 C-102
M/s. Jiyaram Flowers A-109 C-103
M/s. Sajjad Flowers A-110 C-104
M/s. Jagdish Prasad Flowers A-111 C-105
M/s.Pradeep Florist A-112 C-106
M/s. Malkit Florist A-113 C-107
M/s. Devi Prasad Florist. A-114 C-108
M/s. Prakash Florist A-115 C-109
M/s. S.K. Florist. A-116 C-110
M/s. Santosh Flowers A-117 C-111
M/s.Ram Flowers A-118 C-112
M/s. Swami Flowers A-119 C-113
M/s. Nanhe Flowers A-120 C-114
M/s. Panna Lal Florist A-121 C-115
M/s. Bhola Florist A-122 C-116
M/s.Pradeep Florist A-123 C-117
M/s. Vikas Florist. A-124 C-118
M/s. Om Prakash Ghaas Patti Wala. A-125 C-119
M/s. Birender Flowers. A-126. C-120
M/s. Rajesh Saini Flowers. A-127 C-121
M/s. Mehra flowers A-128 C-122
M/s. Dinesh flowers A-129 C-123
M/s. Machle flowers A-130 C124
M/s. Rahul flowers A-131 C-125
M/s. Rajveer Singh flowers A-132 C-126
M/s. Jodhpal flowers A-133 C-127
M/s. Om Sai flowers A-134 C-128
M/s. Nanhe Lal flowers A-135 C-129
M/s. Ramniwas flowers A-136 C-130
M/s. Kanhaiya flowers A-137 C-131
M/s. Mohan Pushp Bhandar A-138 C-132
M/s. Bhagwan Dass flowers A-139 C-133
M/s. Atul flowers. A-140 C-134
M/s. Anand flowers A-141 C-135
M/s. Saraswati Pushp Bhandar A-142 C-136
M/s. Shiv Shakti Phool Bhandar A-143 C-137
M/s. Munna Lal flowers A-144 C-138
M/s. Rajendra Mishra Flowers. A-145 C-139
M/s. Raju Phool Bhandar A-146 C140
M/s. Naresh Kumar Flowers A-147 C-141
M/s. Shri Sai Manmohak Pushp Vikreta A-148 C-142
M/s. Manoj Kumar Phool Bhandar A-149 C-143
M/s. Rajendra Flowers A-150 C-144
M/s. Sabir Flowers A-151 C-145
M/s. Laxmi Narain Flower A-152 C-146
M/s. Johar Flowers A-153 C-147
M/s. Jyoti Flower A-154 C-148
M/s. Jaswant Flower A-155 C-149
M/s. Dharmesh Flowers A-156 C-150
M/s. Mukesh Flower A-157 C-151
M/s. Rajbala Flowers A-158 C-152
M/s. Sunil Flowers A-159 C-153
M/s. Pradeep Flowers A-160 C-154
M/s. Krishna Flowers A-161 C-155
M/s. Durga Flowers A-162 C-156
M/s. Shri Sai Shradha Saburi Pushp Bhandar A-163 C-157
M/s. Satishpal Phool Bhandar A-164 C-158
M/s. Gupta Flowers A-165 C-159
M/s. Atul Flowers A-166 C-160
M/s. Pal Flowers A-167 C-161
M/s. Satte Flowers A-168 C-162
M/s. Veerpal Flowers A-169 C-163
M/s. Murari Lal Flowers A-170 C-164
M/s. Amit Flowers A-171 C-165
M/s. Anil Kumar Flowers A-172 C-166
M/s. Gyan Chand Saini Flowers A-173 C-167
M/s. Jeevan Lal Flowers A-174 C-167
M/s. Vinod Flowers A-175 C-169
M/s. Sumit Flower A-176 C-170
M/s. Ranjit Phool Bhandar A-177 C-171
M/s. Rathore Flowers A-178 C-172
M/s. Jagdish Kumar Flowers A-179 C-173
M/s. Talewar Flowers A-180 C-174
M/s. Ram Kumar Flowers A-181 C-175
M/s. Geeta Flower A-182 C-176
M/s. Ramesh Flowers A-183 C-177
M/s. Sai Ji Flower A-184 C-178
M/s. Mohkam Flowers A-185 C-179
M/s. Ram Ratan Flowers A-186 C-180
M/s. Rajendra Singh Flowers A-187 C-181
M/s. Naseem Flower A-188 C-182
M/s. G.S. Flora A-189 C-183
M/s. Madan Flowers A-190 C-184
M/s. Tilak Flowers A-191 C-185
M/s. Naresh Kumar Flower A-192 C-186
M/s. Sanjay Flowers A-193 C-187
M/s. Ravi Flowers A-194 C-188
M/s. Jasbir Flowers A-195 C-189
M/s. Ram Snehi Florist A-196 C-190
M/s. Rawal Floral A-197 C-191
M/s. Vasudev Flowers A-198 C-192
M/s. Shivam Flowers A-199 C-193
M/s. Hem Singh Flowers A-200 C-194
M/s. Lakshay Flowers A-201 C-195
M/s. Sonwati Flower A-202 C-196
M/s. Rajesh Kumar Flowers A-203 C-197
M/s. Rajveer Flower A-204 C-198
M/s. Dinesh Flowers A-205 C-199
M/s. Banwari Flowers A-206 C-200
M/s. Sanjit Flowers A-207 C-201
M/s. Ram Murti Flowers A-209 C-203
M/s. Satpal Flowers A-210 C-204
M/s. Giriraj Singh Phool Bhandar A-211 C-205
M/s. Virendra Flowers A-212 C-206
M/s. Nexu Flowers A-213 C-207
M/s. Ram Singh Saini Flowers A-214 C-208
M/s. Harkishor Phool Bhandar A-215 C-209
M/s. Shivam Flowers A-216 C-210
M/s. Subhash Flowers A-217 C-211
M/s. Ravi Phool Bhandar A-218 C-212
M/s. Anjali Flower A-219 C-213
M/s. Babloo Flowers A-220 C-214
M/s. Sishodia Flowers A-221 C-215
M/s. Rajeev Flowers A-222 C-216
M/s. Kishan Flower A-223 C-217
M/s. Roy Flower A-224 C-218
M/s. Roshan Flowers A-225 C-219
M/s. Bhagwan Singh Flowers A-226 C-220
M/s. Shammi Gupta Phool Bhandar A-227 C-221
M/s Buds & Blooms A-228
M/s. Yadav Flowers A-229 C-77
M/s. Tukiram Flowers A-230 C-202